با سلام

امتحان این جلسه  هنرجویان (ترم پانزدهم طراحی سایت) :

طراحی قالب سایت ایستاتیک

امتحان این جلسه  هنرجویان (ترم دوازدهم گرافیک) :

طراجی چمنزار با آب و هوای بارانی

امتحان این جلسه  هنرجویان (ترم سوم گرافیک) :

تبدیل تصویر سیاه و سفید به رنگی

امتحان این جلسه  هنرجویان (ترم نهم گرافیک) :

طراحی فایل گیف

امتحان این جلسه  هنرجویان (ترم هفتم گرافیک) :

کار با فریم