این کارتو برا دوستی طراحی کردم و اینجا با کارت امیر یجا گذاشتم تا یادگاری بمونه تو وبم

این کارتو برای تولد امیرعباس درست کردم/عکسشو با گوشی انداختم بی کیفیته که اونو
موقع چاپ عوضش میکنم/حالا اگه ایراد دیگه ای داره بگین