دیشب راهنمام تماس گرفت و گفت از امروز هر روز برات اسمسی با عنوان شمارش معکوس میفرستم که وقتی به صفر رسید باید  اسمشو تو شناسنامت ببینم

خدا کنه عددی که میخواد بفرسته بالای سه رقم باشه وگرنه بیچاره میشم/من هیچ کسو در نظر ندارم که بخوام در این مورد باهاش صحبت کنم/شاید قبلا داشتم اما الان ندارم/برام دعا  کنید که مجبور به ازدواج با کسی که خانواده انتخاب میکنه نشم/چون نمیتونم حرف راهنمامو نادیده بگیرم و اگه عددش به صفر برسه مجبورم عمل کنم/هرچه بادا باد