استفاده بهینه از ابزار گرادینت را در این نمونه کار قرار دادم/در نرم افزارهای وکتور اگه بتونید

از این ابزار به درستی استفاده کنید میتوانید تصاویر واقعی را به نمایش بگذارید

برای دیدن عکس در اندازه واقعی آن را سیو کنید یا روی تصویر کلیک کنید

*******************

*******************

*******************