قیمت فایلهای لایه باز روزنامه مدتیست تغییر کرده و از 35 تومن به 50 تومن افزایش یافته-دوستان فقط به قیمتی که در صفحه فایل لایه باز روزنامه درج میشود توجه کنند-قیمتهای پستها سندیت ندارد بدلیل اینکه پستها مدام قدیمی میشوند و نمیشه قیمتهای همه پستهارو یکی کرد-با تشکر