سلام به دوستی که یه زمان یه شکلات چوبی بهم داد و دیگه سراغی ازم نگرفت.این پستو گذاشتم بدونه به یادشم و هنوز اون شکلاتو دارم.گناه نمیشه یه احوالی بپرسه-همیشه منتظر زنگشم اما خیلی بی وفاست.