هزار و یک‌شب نام کتابی است که مجموعهٔ داستانهای افسانه‌ای قدیمی را در برداشته و به زبان‌های متعددی منتشر شده‌ است. اکثر ماجراهای آن در بغداد و ایران می‌گذرد و داستان‌های آن را از ریشهٔ ایرانی دانسته‌اند که تحت تاثیر آثار هندی و عربی بوده‌است. اینکه داستان‌های هزار و یک شب مشخص و روشن باشند و تعداد آنها دقیقا هزار و یک باشد چندان واقعی به نظر نمی‌رسد. اما داستان‌های زیادی زیر نام هزار و یک شب نوشته شده‌است. این کتاب صوتی را می توانید در ادامه دانلود کنید.

دانلود با لینک مستقیم:

جلد اول – زمان کل: ۱۸ ساعت و ۱۱ دقیقه

دانلود بخش اول (حجم: ۲۳٫۹MB)            دانلود بخش دوم (حجم: ۲۴MB)

دانلود بخش سوم (حجم: ۲۴MB)            دانلود بخش چهارم (حجم: ۲۵٫۱MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: ۲۶٫۴MB)

جلد دوم – زمان کل: ۱۹ ساعت و ۱۹ دقیقه

 دانلود بخش اول (حجم: ۲۴٫۱MB)             دانلود بخش دوم (حجم: ۲۷٫۵MB)

دانلود بخش سوم (حجم: ۲۴٫۱MB)           دانلود بخش چهارم (حجم: ۲۷٫۵MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: ۲۷٫۸MB)

(Format: Mp3          Archive Type: RAR)