باسلام

مخاطبین محترم-از پس فردا بدلایل شخصی فعالیت این سایت کندتر میشود-تمامی پاسخها دیر بدستتان خواهد رسید-خریدهای شما با کمی گذشت زمان به دستتان خواهد رسید و....خلاصه اینکه پشتیبانی هر چند وقت یک بار اتفاق خواهد افتاد------------از اینکه با ما بودید بخود می بالیم و همه شما را به خدای مهربان میسپاریم.

بدرود