خدایا ...!گاهی وقتها ...مثل دیشب٬ مثل امشب،که هوای روزگارم ابری،هوای چشمانم بارانی،و هوای قلبم طوفانی ست نوازشم کن...تا نترسم از تنهایی،و به یاد بیاورم که چون تو خدایی دارم. خدایا ...! ذهنم پريشان،جسمم خسته،قلبم بی قرار٬و افکارم شوريده است؛
و خود درمانده و بی كسم...! پس رشته زندگی ام را به دستهای امن تو می سپارم،تا ياری ام کنی... و زورق وجودم را به ساحل آرامش برسانی؛...آنگاه كه با تو ام...؛ طوفان ميخوابد و آرامش حكمفرما ميشود...!الهی همیشه به تو،به لطف و کرم و مهربانیت محتاجم...
و این روزها و شبها محتاج ترم...