نرم افزار کرل را اجرا کنید .
1.برای ایجاد یک صفحه جدید ، از نوار ابزار بالای صفحه منوی Tools را انتخاب و بر روی گزینه New کلیک کنید .

B-Spline -Polyline - Point Curve1

2. ابزار Bezier را انتخاب کرده و یک شکل همانند تصویر زیر بکشید . دقت داشته باشید که شاید بعضی از مراحل برای شما سخت باشد با کمی تمرین می توانید به شکل مورد نظر برسید .

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN1


3. در مرحله بعد ابزار Shape Tool را انتخاب میکنم وروی کادر کشیده شده کلیک کرده تا نقاط ترسیمی کادر ظاهر شود . سپس از تنظیمات بالای صفحه گزینه Convert To Carve را انتخاب میکنم .

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN2


4. همانطور که مشاهده می کنید بعد از انتخاب گزینه  Convert To Carve دو اهرم در طرفین فعال می شود . همانند تصویر زیر اهرم ها را به طرفین بکشید تا به شکلی همانند زیر برسید |

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN3

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN4


5. در مرحله با انتخاب آیکون Add Nodes یک نقطه به وسط خط پایینی اضافه کرده و آن را همانند تصویر زیر به طرف بالا بکشید .

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN5

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN6


6. برای اینکه کمی انحنا به مثلث داخلی کادر بدهیم ابزار Shape Tool را انتخاب و روی نقطه وسط خط که در مرحله قبل ترسیم کردید کلیک کنید . بعد از انتخاب نقطه مورد نظر روی آیکون Convert To Carve کلیک کنید تا اهرم های نقاط فعال شوند .در مرحله بعد هم همانند تصویر زیر کمی انحنا به کادر مورد نظر بدهید .

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN7


7. امیدوارم تا این مرحله خسته نشده باشید . برای تغییر رنگ کادر کشیده شده ابزار Funtain Fill را انتخاب کرده و همانند تصویر زیر تغییرات را اعمال کنید .

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN8

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN9

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN10

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN11


8.با زدن کلید های Ctrl+D سه کپی دیگر از کادر آبی بگیرید و پشت سرهم همانند تصویر زیر رنگ آنها را تغییر بدهید . دقت داشته باشید که برای وارد کردن درصد رنگی ، من روی مربع های کوچک که با کادر قرمز مشخص کرده ام کلیک کرده سپس کلید Other را میزنم و همانند تصاویر زیر درصد رنگی را در سه کادر وارد میکنم .

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN12

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN13

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN14

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN15

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN16

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN17

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN18

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN19

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN20

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN21


9.برای ایجاد خط وسط برگ یا رگه های برگ یک کادر با ابزار Bezier همانند تصویر زیر بکشید .

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN22


10. ابزار Shape Tool را انتخاب و روی نقاط ترسیمی کلیک کنید . سپس با استفاده از گزینه Convert To Carve کمی انحنا به خطهای کشیده شده میدهیم

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN23

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN24

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN25

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN26


من بعد از کشیدن و انحنا دادن به شاخه کوچک سه کپی دیگر گرفتم و در طرفین قرار دادم.
برای اینکه هر 5 قسمت را تبدیل به یک شکل واحد و کلی کنیم از طرف بیرون کادر به داخل درگ کرده و هر 5 قسمت را انتخاب سپس بالای صفحه روی گزینه Group کلیک کنید .
برای تغییر رنگ نوار وسط برگ ها همانند تصویر زیر عمل کنید . دقت داشته باشید که باید خط بیرونی را با استفاده از کلیک چپ بر روی ضربدر پالت رنگ غیر فعال کنید .

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN27

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN28

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN29


بعد از تغییر رنگ کادر کشیده شده را روی برگ آبی قرار دهید
همانطور که مشاهده می کنید نحوه قرار گیری و رنگ آن متناسب با کادر اصلی نمی باشد .
یکبار روی کادر کلیک کنید و کمی کادر را به طرف چپ بچرخانید .

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN30  Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN31


ابزار transparency را انتخاب کنید .و همانند تصویر زیر بعد از کلیک روی کادر یک خط به طرف بیرون با ابزارtransparency ترسیم کنیم تا قسمت پایین حذف شود

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN32


من این مرحله را برای 3 برگ دیگر نیز تکرار میکنم . سه کپی میگیرم فقط رنگ خط وسط برگ را تغییر میدهم

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN33

امیدوارم تا این مرحله خسته نشده باشید .
ابزار Pick Tool را انتخاب کنید .
شما از دوطریق می توانید شکل های کشیده شده را بچرخانید یا آنها را تغییر اندازه بدهید .
1. از طریق نوار ابزار بالای صفحه
2 . روی شکل مورد نظر دوبار کلیک کنید .
من از طریق روش دوم کمی اندازه برگها را کوچکتر و آنها را همانند تصویر زیر به طرفین می چرخانم

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN34

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN35


من از هر 4 برگ یک کپی میگیرم و اندازه آنها را کوچکتر و در طرفین برگهای بزرگ قرار میدهم . برای کپی گرفتن برگ مورد نظر را انتخاب کنید و کلیدهای Ctrl+D را بزنید .

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN36

 

در مرحله آخر یک سری دایره با ابزار ellipse همانند تصویر زیر با اندازه های متفاوت بکشید و وسط برگها قرار دهید
در مرحله بعد ابزار transparency را انتخاب کنید . در این مرحله برای اینکه تغییرات فقط بر روی یک دایره اعمال نشود بعد از اینکه تمام دایره ها را انتخاب کردید کافیست از نوار ابزار تنظیمات transparency گزینه redial را انتخاب کنید .

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN38

 

Logo-Design-In-Corel-Draw ASARAYAN39


امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید .