یه نمونه لوگو جدید طراحی کردم -نظر کاربران رو میخواستم بدونم آخه من در زمینه هنر طراحی آرم بیش از حد بد سلیقه هستم