درگاه پرداخت اینترنتی سایت زیبا دیزاین را آماده کردیم برای سهولت در خرید طرحها-البته بدلیل اینکه درگاه شخصی کمی یا زیاد برو بیا داشت از سایت همکار کمک گرفتیم

در زیر نمونه فرم  را میتوانید مشاهده کنید


نام و نام خانوادگی :

ایمیل                   :

موبایل                  :

آدرس پستی         :

مبلغ                     : ریال

توضیحات               :