بنده ضمن مشورت با مدیر سایت آقای اصغری قرار شد از تمامی دانشجویان این سایت امتحان تکمیلی بگیرم و نفرات اول را برای سرپرستی گروه انتخاب کنم/از شما کاربران محترم تقاضا دارم با ارسال کپی مدارک از طریق فرمهای ارسال پیام آمادگی خود را برای برگزاری این امحان اعلام کنید

با تشکر نگین ایرانی معاون سایت