سوال کاربر:چگونه در ایندیزاین به متن رنگ پس زمینه دهیم؟من هر کاری میکنم کل باکس رنگی میشه اما میخوام فقط پس زمینه متن رنگی شه مثل عکس مقابل؟

جواب:من خودم زیاد دنبال این امکان گشتم نبود و از هرکسی پرسیدم جواب درست حسابی نشنیدم اما روشی پیدا کردم که شاید عملی نباشد اما کارم راه افتاده/در نرم افزار ایندیزاین استایلی تعریف کن و خصوصیات زیر را بهش نسبت بده-همین(روی تصویر کلیک کن)