سایت های که درست کردیید داخل نمونه کار وجود داره .من نگاه کردم هیچ تفاوتی ندیدم جز این که عکس هارو عوض کردیید

پاسخ:برنامه نویسی سایت با طراحی قالب زمین تا آسمان فرق داره و دو مقوله جدا از هم اما در کنار هم هستند- ما در کار سایت همیشه بهترین و جادار ترین قالب را مد نظر قرار میدهیم مگر به سفارش مشتری قالب درخواستی طراحی کنیم-در نمونه کار سایت هدف ما نوع برنامه نویسی آن مد نظر قرار داده شده تا قالبها-و هدف اصلی از قرار دادن نمونه کار آشنایی مشتری با طرز برنامه نویسی آن است تا دیدن قالب.....(قالب یک چیز ابتدایی و سادست که چنانچه مشتری درخواست بده هر نوع قالبی طراحی میشه)/در نمونه کار هم تمامی اون سایتها به درخواست خود گفتند که قالب زیبا دیزاین جادار و زیباست و پیشنهاد دادن که همین قالب برای آنها هم ترجمه شود/در ضمن قالب فرضی ما هم هست/موفق باشید