برای تغییر و ویرایش عکس ابندا اکشن مورد نیاز را از اینجا دانلود کن-بعد از دانلود نرم افزار فتوشاپ را اجرا و از گرینه ویندوو گزینه اکشن را انتخاب و اکشن دانلود شده را مطابق تصاویر زیر وارد فتوشاپ کن(روی تصاویر کلیک کن در سایز مناسب ببین)