تغيير شکل فونتهاي آماده به نوع دلخواه در فتوشاپ

1.براي شروع متن دلخواه خود را تايپ نماييد.
2.لايه ي متن را فعال نماييد و از منوي LAYER زيرمنوي TAPE گزينه ي CONVERT TO SHAPE را برگزينيد.
3.ابزار  PATH SELECTION TOOL:A (ابزار پانزدهم از پالت ابزار) را فعال کنيد، با اين ابزار مي توانيد محل حروف تايپ شده را تغيير دهيد(مثلا يک حرف را بالا تر از بقيه ي حروف قرار دهيد).
4. با ابزار DIRECT SELECTION TOOL می توانید یک گره را انتخاب کنید و جای آن را تغییر دهید (مثلا قسمتی را کشیده تر یا کوتاهتر نمایید).
5. برای اضافه یا حذف این گره ها می بایست از قسمت ابزار هفدهم یعنی ADD ANCHOR POINT TOOL و DELETE ANCHOR POINT TOOL استفاده کنید.
6. برای تغییر مکان یک پاره خط یا به عبارتی کشیدن قسمتی از فونت از CONVERT POINT TOOL که در همین قسمت ابزارها قرار دارد استفاده نمایید.