برای ایجاد فهرست مطالب سایت زیبا دیزاین آموزش زیر را برای شما آماده کرده است:
به صفحه 5 بروید. به مسیر Layout>Table Of Content… بروید. در پنجره Table Of content تنظیمات زیر را انحام دهید:

  1. مقابل Title به جای Content به فارسی تایپ کنید فهرست و استایل را بر روی “تیتر” تنظیم کنید.
  2. در قسمت Styles in Table of Contents و از قمت Other Styles استایل “تیتر” را انتخاب کرده . دگمه Add را بزنید تا به قسمت Include Paragraph Styles اضافه شود.
  3. در قسمت Style،Entry Style را روی استایل ” متن بدون تورفتگی” تنظیم کنید و Ok را بزنید.
  4. در همان حالت باکس متنی ایجاد کنید تا فهرست به همراه شماره صفحات تیتر درج شود. توجه کنید هر پاراگرافی که استایل “متن” بر آن اعمال شده باشد شامل فهرست خواهد بود.
  5. همه سرفصل‌های فهرست را در حالت انتخاب قرار داده و کلید Ctrl+Shift+T را فشار دهید پنجره Tabs باز شود. با تنظیم Tab روی نوار مدرج شماره صفحه‌ها بر روی یک خط قرار خواهند گرفت.
  6. چنانچه از استایل استفاده نکرده باشید در تنظیمات بالا بجای تیتر و  بدون تورفتگی از گزینه no paragraph style استفاده کنید