ترفند شماره 6 - Kerning - Tracking and Leading
نرم افزار ایندیزاین

Kerning: برای افزایش و کاهش فاصله بین حروف و عقب و جلو بردن یک لغت می توانید استفاده کنید. موارد استفاده آن بسیار گوناگون و متنوع است. مثال: می خواهید تمام خط های شما از ابتدا با هم در یک خط مستقیم باشند. پس یک خط راهنمای عمودی یا Guide Line ترسیم کنید و با زوم کردن و گذاشتن کرسر در ابتدای حرف اول هر خط و نگه داشتن کلید Alt و استفاده از کلیدهای Arrow keys چپ و راست تمام خط ها را در یک امتداد بگذارید. می توانید به پالت Character بروید (همچنین می توانید به پالت Control بروید) و در فیلد kerning اعدادی را وارد کنید البته قبل از آن نشانگر موس خود را در بین یک حروف لغت بگذارید.
Kerning به صورت دستی با کلید میانبرهای زیر:
دقت کنید که لغت و متن انتخاب نکنید چون آن موقع این کلیدها کار Tracking را انجام می دهند و شما باید نشانگر موس را بین حرف یا ابتدای لغت و خطی بگذارید و آن را نسبت به یک شی یا خط راهنما و نوشته دیگر تراز کنید.
Kerning به سمت راست: Alt + Right Arrow
Kerning به سمت چپ: Alt + Left Arrow


Tracking: این حالت برای افزایش و کاهش فاصله بین حروف یک لغت، خط و پاراگراف بکار می رود و این فاصله یکسان خواهند بود که در موارد برای ساخت یک سرتیتر یا Heading می توانید از ترکینگ استفاده کنید. به پالت Character بروید (همچنین می توانید به پالت Control بروید) و به درصدی را در این فیلد وارد کنید.
Tracking به سمت راست: Alt + Right Arrow
Tracking به سمت چپ: Alt + Left ArrowLeading: برای افزایش و کاهش فاصله و فضای عمودی خطوط نسبت به خط Baseline خود متن به Baseline بالایی یا پایینی می باشد که در زیر و بالای حروف قرار دارند و حروف بر آنها سوار می شوند بکار می رود.
حرکت به Baseline بالا با: Alt + Up Arrow
حرکت به Baseline پایین با: Alt + Down Arrow

نکته: این تصویر برای صفحه کلید مکینتاش است و Option معادل Alt در ویندوز است.


موفق باشید