سلام-به منو میرویم روی گزینه اینترنت اوکی کنید.روی network local seating

رفته و اوکی را میزنیم.

APP SELECT را به MLKS تغییر میدیم.

بعد از این کار روی یکی از کانالها برید اندکی صبر کنین تا کانال باز شود