در ادامه مطلب بدلیل فیلتر نشدن آموزش ..........را با تصویر گذاشتم که کاملا واضحه و دقیقا پاسخ کاربریست که از ما سوال کرده بود.ضمنا آموزش دقیق همین موضوع را بصورت حضوری هم قبول میکنیم و بیش از 32 مسیر را آموزش میدهیم