فلش را به سيستم متصل مي كنيد صداي اتصال شنيده ميشه اما در My Computer نشون داده نمي شه

اگر روي سيستم شما فقط اين طور هست احتمالا ويندوز يك اسمي كه در حال استفاده است به فلش شما اختصاص داده براي حل اين مشكل روي My Computer كليك راست كنيد و سپس از ليست درختي وارد Disk Management  روي فلش كليك راست كنيد و روي Change Drive letter كليك كنيد باز روي كليك Change بزنيد و يك نام الف بايي ديگر مثلا U انتخاب كنيد.