اینم یه تصویر متحرک جدید

امیدوارم مفهوم این تصویر را متوجه شوید