سیا آبودانی بیخدا کافر آمریکایی:

اگر میخایم مملکته خراب شدمون رو بسازیم با اون بدبختی شروع کنیم که تو آینه میبینیم"

خدا رو شاکرم:

برای مالیاتی که پرداخت می‌کنم
چون به این معناست که شغلی دارم .

برای سایه ای که شاهد کار منه
چون یعنی خورشید تو زندگیم می‌تابه .

برای چمنی که باید زده بشه، برای پنجره هایی که باید تمیز بشه و ناودانهایی که باید تعمیر بشه
چون یعنی خانه ای برای زندگى کردن دارم.

برای کوه لباسهایی که باید شسته و اتو بشه
چون یعنی لباسی برای پوشیدن دارم .

برای کوفتگی و خستگی آخر روز
چون یعنی قادر بودم که سخت کار کنم .

برای زنگ ساعتی که صبح مرا از خواب بیدار میکند
چون یعنی هنوز زنده هستم .

خوب زندگی کنید !
زیاد بخندید !
با تمام قلبتان دوست بدارید ...

***********


گفته باشم … من درد میکشم اما تو چشمهایت را ببند، سخت است بدانم میبینی و بی خیالی … تویی که روزگاری برایم درمان بودی

***********

گاهی آنچنان مزخرف می شوم

که برای دیگـــــــــران قابل درک نیستـــم

حتی عزیــــــــــزترین کســــانـــــم را از خودم می رانم

اما در آن لحظه در دلـم آرزو دارم بگویند:

می دانم دســــــت خودت نیست درکــــــــت می کنم

***********

نه طاقت سکوت دارم، نه قدرت اعتراض، ای فلک بابخت خواب آلود ما! لا لا، چرا...!!!

***********

چه فرقی می کند
آن سوی دنیا باشم یا فقط چند کوچه آن طرف تر...؟!
پای عشق که در میان باشد
دلتنگی دمار آدم را در می آورد......

***********

بعضی زخمها را باید درمان کنید، تا بتوانید به راهتان ادامه دهید
بعضی زخمها باید باقی بماند، تا هرگز راهتان را گم نکنید

***********

ما رفاقت را در دانشگاهی آموختیم که

بابت شهریه اش تمام زندگیمان را دادیم