کد نمایش آخرین مطالب وب به صورت تایپی را به درخواست دوستان قرار دادم

اگر برای سرویس خاصی نیاز داشتید بگید کد مخصوص اون سیستمو بذارم