چیزی که در نهایت طراحی خواهید کرد(آموزش قدیمیه،درخواستی رضا)


در آموزش امروز، می خواهیم، مرحله به مرحله فرآیند طراحی پوستر یک فضای خارج از جو به نام قمر (Lunar) را به شما یاد بدهیم. اثر هنری ما ترکیبی از الگوها و المان های هندسی است تا یک طرح قوی از یک ماه زیبا با سبکی علمی تخیلی با تکنولوژی بالا ایجاد شود. ما از هر دو نرم افزار فوتوشاپ و ایلستریتور برای استفاده از بیشتر امکانات مختلف شان بهره خواهیم برد و دو مدل مختلف از اثر هنری را در یک طراحی زیبا، ترکیب می کنیم.

طرحی که ایجاد خواهیم کرد ترکیبی از الگوی به شدت مشبک و المان های تیز شفاف برای ایجاد یک پوستر تاریک سرد بر پایه «ماه» است.  ما از ابزارهای قدرتمند شکل کشی ایلستریتور برای ایجاد یک گروه از المان های هندسی پیچیده به آسانی استفاده خواهیم کرد سپس به منظور جمع کردن اثرهنری کامل، ادامه کار را در فوتوشاپ انجام می دهیم.

قدم اول: 

فوتوشاپ را باز کنید و یک صفحه جدید برای طرح پوسترتان ایجاد نمایید. از یک الگوی Photocopy به عنوان پس زمینه استفاده کنید.

قدم دوم:

به ایلستریتور بروید تا اولین المان از تعداد زیادی از المان ها را ایجاد کنید. از ابزار ستاره Star برای طراحی مثلث استفاده کنید، با فشاردادن دکمه نشان گر به پایین تعداد نقاط را به 3 کاهش دهید. کلید های Alt و Shift را نگه دارید و بکشید تا یک کپی از مثلث ایجاد شود و آن را دقیقا در کنار مثلث اولی قرار دهید.به صورت مداوم کلید میانبر Clt+D را فشار دهید تا دوباره ایجاد شود و یک ردیف از مثلث ها تولید شود. یک ردیف از مثلث ها را کپی نمایید، آن را 180 درجه بچرخانید و آن را دقیقا میان شکل های مثلث موجود بگنجانید. راهنماهای هوشمند (Smart Guides) (میانبر Clt + U) قرار دادن و تنظیم کردن دقیق هرچیزی را آسان می کند.


 

همه مثلث ها را انتخاب کنید یک کپی از آنها تهیه کنید. کپی ها را سمت پایین اصلی ها قرار دهید. Clrt+D را فشار دهید تا این کپی کردن چندین دفعه تکرار شود و یک صفحه کامل و پر از مثلث های مشبک ایجاد گردد.ناحیه مثلثی برای بسط دادن الگو می تواند با انتخاب یک حجم وسیع و کپی کردن آن به سرعت افزایش یابد.
قدم سوم:

الگوی مثلثی را در صفحه فوتوشاپ کپی نمایید و برای تغییر دادن رنگ های خطوط به سفید Ctrl+I را فشار دهید. یک لایه پوشش Layer Mask اضافه نمایید سپس به صورت تصادفی ناحیه هایی را با استفاده از یک قلموی Brush بزرگ ملایم ، پاک نمایید.
قدم چهارم:

یک تصویر از تصاویر قلمرو کیهانی، مانند تصویری که ما استفاده کردیم، را دانلود نموده و در صفحه کپی نمایید. رنگ های تصویر را تنظیم نمایید، Blending mode را به Screen تغییر دهید و برای افزایش رنگ زمینه، Levels را تنظیم نمایید. به منظور اضافه کردن الگوی های دقیق بیشتر به پس زمینه، Fill را تا حدود 23 درصد کاهش دهید.
قدم پنجم:

به ایلستریتور برگردید و در صفحه دو دایره بکشید، یکی کوچک و دیگری بزرگ. هر دو را انتخاب نمایید و به مسیر Object>Blend>Make بروید، سپس برگردید و Blend Option را تغییر دهید.

 


drop down option را به Specified Steps تغییر دهید و مقدار آن را به گونه ای تنظیم نمایید که یک دسته از دایره های هم مرکز داشته باشیم. این شکل را در اندازه میزان کنید سپس آنها را در صفحه فوتوشاپ کپی نمایید.
قدم ششم:

حلقه های دایره ای را برای درخشیدن در سمت راست یک سوم پایین طرح پوستر قرار دهید سپس Blending mode را به Soft Light تغییر دهید.برای کپی کردن لایه ی حلقه ها برای دوبار Clt+J را فشار دهید و یکی از کپی ها را 90 درجه و دیگری را 180 درجه بچرخانید. مطمئن شوید که کوچکترین دایره در همه لایه های حلقه ها روی هم قرار بگیرند.
قدم هفتم:

یک لایه Levels adjustment اضافه کنید و کنتراست زمینه ی اثر هنری تان را با تیره کردن سیاهی ها و سایه روشن ها افزایش دهید. 
قدم هشتم:

یک لایه جدید مشکی ایجاد نمایید و حالت این لایه را به Multiply تغییر دهید و مقدار Fill آن را در حدود 40 درصد قرار دهید. این پوشش مشکی به راحتی به تاریک تر شدن عناصر پس زمینه برای یک مقدار کم، کمک می کند.
قدم نهم:

یک تصویر بزرگ از ماه را کپی نمایید و Blending mode را به Screen تغییر دهید تا نواحی مشکی را روشن و شفاف نماید.یک لایه Levels adjustment اضافه نمایید سپس کلید Alt را نگه دارید و میان لایه ها به منظور متصل کردن آن به لایه ماه، کلیک نمایید، سپس رنگ زمینه را با تیره کردن سایه ها و روشن نمودن های روشنایی ها افزایش دهید.
قدم دهم:

سه لایه حلقه های جداگانه را در یک گروه دسته بندی نمایید و یک لایه پوشش Layer Mask به آن اضافه نمایید. یک دایره بزرگ حول ماه بکشید و این ناحیه را در پوشش mask با مشکی پر نمایید تا حلقه ها از این ناحیه پاک شوند.
قدم یازدهم:

به ایلستریتور برگردید و یک دایره در صفحه بکشید. با ابزار Direct Selection نقاط سمت چپ را حذف نمایید سپس به مسیر Effect>3D> Revolve بروید.

 


Surface option را به Wireframe تغییر دهید تا سه خط ابعادی کره ایجاد نمایید. به مسیر Object>Expand بروید تا این افکت را به یک شیء حجمی تبدیل نماید و شکل حاصل را در فوتوشاپ کپی کنید.

 قدم دوازدهم:

کره ی سیمی را برای قرار گرفتن درست در ماه، بزرگ یا کوچک و معکوس کنید، سپس از روی آن یک کپی بگیرید و آن را بچرخانید تا خطوط پیچیده ایجاد شود. blending mode را در حالت Soft Light قرار دهید.

 قدم سیزدهم:

به ایلستریتور بازگردید و یک گروه از خطوط صاف و فاصله دار از یکدیگر رسم نمایید. اولین خط را بزرگتر از بقیه قرار دهید سپس رنگ آخرین خط را از بین ببرید تا نامرئی شود.

 بر روی آیکون New Brush در صفحه قلموها کلیک نمایید و Pattern Brush option را انتخاب نمایید. با تنظیمات پیش فرض Ok نمایید.

 


دایره ی دیگری بکشید، این بار فقط با یک نقطه چین این کار را انجام دهید و الگوی قلموی ایجاد شده ی جدید را به آن اعمال کنید تا یک سری خطوط صاف فاصله دار دور محیط دایره را فرا بگیرد.

 قدم چهاردهم:

این المان را در فوتوشاپ کپی کنید و موقعیت آن را به گونه ای تنظیم نمایید که دور ماه قرار گیرد. رنگ آن را به سفید تغییر دهید سپس Blending mode را Soft Light قرار دهید.