این نمونه ای از استایل در فتوشاپ هست که به درخواست دوستی برای نمونه گذاشتم،امیدوارم متوجه کارایی استایلها بشه