tools
نوار ابزارها در ایندیزاین

ایندیزاین (Adobe Indesign) معروف‌ترین نرم افزار نشر رومیزی در دنیا است. ایندیزاین امکانات وسیعی برای طراحی، لی‌اوت و صفحه‌آرایی کتاب، مجله، بروشور، روزنامه‌ و سایر محصولات گرافیکی در اختیار طراحان گرافیک قرار می‌دهد. شما در این قسمت از آموزش های زیبا دیزاین با ابزارهای نوار Tools و کاربردشان آشنا خواهید شد.


مجموعه ابزارهای انتخاب در ایندیزاین

Using Adobe® InDesign® CS5

 1. ابزار انتخاب (Selection tool) امکان انتخاب کل اشیاء را به شما می‌دهد. اشیاء انتخاب شده را می‌توانید جابجا کنید، اندازه آن را تغییر دهید و یا بچرخانید. کلید میانبر: V
 2. ابزار انتخاب مستقیم (Direct selection tool) امکان انتخاب و ویرایش نقطه‌های روی یک مسیر(Path)، یا محتویات داخل یک فریم‌ را به شما می‌دهد. کلید میانبر: A
 3. ابزار صفحه (Page tool) امکان ایجاد صفحه‌هایی با اندازه‌های مختلف در یک پرونده را به شما می‌دهد. کلید میانبر: Shift+P
 4. ابزار شکاف (gap tool) امکان تنظیم فضاهای موجود مابین اشیاء را به شما می‌دهد. کلید میانبر: U

مجموعه ابزارهای طراحی و متن در ایندیزاین

Using Adobe® InDesign® CS5

 1. ابزار قلم (Pen tool)‌ امکان ترسیم خطوط منحنی و راست را به شما می‌دهد. کلید میانبر: P
 2. ابزار اضافه‌کردن نقطه (Add ancher point tool) امکان اضافه کردن نقطه را روی خط به شما می‌دهد. زمانی که ابراز pen tool فعال است مکان‌نما را روی خط ببرید تا شکل مکان‌نما به Add ancher point tool تغییر کند.
 3. ابراز حذف‌کردن نقطه (Delete ancher point tool)  امکان حذف نقطه را روی خط به شما می دهد. زمانی که ابزار pen tool فعال است مکان‌نما را روی یک نقطه ببرید تا شکل مکان‌نما به Delete ancher point tool تغییر کند.
 4. ابزار تغییر جهت نقطه (Convert directio pion tool) امکان ویرایش و تبدیل گوشه‌های تیز و منحنی را به شما می‌دهد. زمانی که ابزار pen tool فعال است کلید Alt را فشرده نگهدارید.
 5. ابزار متن (Type tool) امکان ایجاد باکس متن (text box) و انتاب متن را به شما می‌دهد. کلید میانبر:‌T
 6. ابزار متن روی مسیر (Type on path tool) امکان ایجاد و ویرایش متن بر روی مسیر منحنی را به شما می‌دهد. در حین ویرایش متن بر روی مسیر، به تغییر شکل مکان‌نما توجه کنید.
 7. ابزار مداد (pencil tool) امکان ترسیم خطوط آزاد را به شما می‌دهد. کلید میانبر: N
 8. ابزار نرم‌کننده (Smooth tool) امکان از بین بردن نقاط و زوایای زاید از روی خط را به شما می‌دهد. زمانی که ابزار Smooth tool فعال است کلید Alt را فشرده نگهدارید.
 9. ابزار پاک کن (Erase tool) امکان پاک کردن نقاط را به شما می‌دهد.
 10. ابزار خط (Line tool) امکان ترسیم پاره خط را به شما می‌دهد. با فشرده نگهداشتن کلیدShift  ، خط عمودی، افقی یا با زاویه 45 درجه ترسیم خواهد شد. کلید میانبر: \
 11. ابزار فریم چهار‌گوش (Rectangle Frame tool) امکان ایجاد فریم‌های مربع یا مستطیل برای جایگذاری تصاویر و … را به شما می‌دهد.  کلید میانبر:‌ F
 12. ابزار فریم گِرد (Ellipse Frame tool) امکان ترسیم ایجاد فریم‌های دایره‌ای و بیضی را به شما می‌دهد.
 13. ابزار فریم چند ضلعی (Polygon Frame tool) امکان ترسیم فریم‌های چند ضلعی را به شما می‌دهد.
 14. ابزار چهارگوش (Regtengle tool) امکان ترسیم مربع یا مستطیل را به شما می‌دهد. کلید میانبر:‌ M
 15. ابزارگِرد (Ellips tool) امکان ایجاد دایره و بیضی را به شما می‌دهد. کلید میانبر:‌ L
 16. ابزار چند ضلعی (Polygon tool) امکان ایجاد فرم‌های چند ضلعی را به شما می‌دهد.

مجموعه ابزارهای تغییر شکل دادن (transformation tools) در ایندیزاین

Using Adobe® InDesign® CS5

 1. ابزار تغییر شکل آزاد (Free Transform tool) امکان چرخاندن، بزرگ و کوچک کردن، و فشرده کردن یک شئ را به شما می‌دهد. کلید میانبر:‌ E
 2. ابزار چرخش (Rotate tool) امکان چرخاندن اشیاء حول یک نقطه‌ مشخص را به شما می‌دهد. کلید میانبر:‌ R
 3. ابزار تغییر میقیاس (Scale tool) امکان تغییر اندازه اشیاء حول یک نقطه‌ مشخص را به شما می‌دهد. کلید میانبر: S
 4. ابزار فشردن (Shear tool) امکان کج کردن اشیاء حول یک نقطه مشخص را به شما می‌دهد. کلید میانبر: O

مجموعه ابزارهای اصلاح و ناوبری (navigation tools) در ایندیزاین

Using Adobe® InDesign® CS5

 1. ابزار قطره‌چکان (Eyedropper tool) امکان نمونه برداری رنگ یا سایر ویژگی‌ها از اشیاء و اعمال آن به اشیاء دیگر را به شما می‌دهد. کلید میانبر:‌  I
 2. ابزار اندازه (Measure tool) امکان اندازه‌گیری فاصله بین دونقطه را به شما می‌دهد. کلید میانبر:‌ K
 3. ابزار گرادیانت رنگ‌های پیش‌فرض (Gradient Swatch tool) امکان تنظیم نقطه آغاز و انتها و زاویه گرادیانت در اشیاء را به شما می‌دهد. کلید میانبر:‌ G
 4. ابزار گرادیانت محو کننده (Gradient Feather tool) امکان محو کردن یک شئ را به شما می‌دهد. کلید میانبر: Shift+G
 5. ابراز قیچی (Scissors tool) خط‌ها رو در نقاط مشخص‌شده می‌برد. کلید میانبر:‌ C
 6. ابزار دست (Hand tool) نمای صفحه داخل پنجره پرونده را جابه‌جا می‌کند. کلید میانبر:‌ H
 7. ابزار ذره‌بین (Zoom tool) محدوده دید را در داخل پنجره پرونده کم یا زیاد می‌کند. کلید میانبر:‌ Z
 8. ابزار یادداشت (Note tool) امکان اضافه کردن یادداشت را در داخل پرونده به شما می‌دهد.­­­