این تایپوگرافی رو در ده دقیقه تموم کردم، میدونم پر از اشکاله

روی عکس کلیک کنید و در سایز مناسب ببینید