چه لحظه هايي كه در زندگي ترا گم كردم اما تو هميشه كنارم بودي

بابت هر شبی که بی تو سر بر بالین گذاشتم؛

بابت هر صبحی که بی سلام به تو آغاز کردم؛

بابت لحظات شادی که به یادت نبودم؛

بابت هر گره که به دست تو باز شد و من به شانس نسبتش دادم؛

بابت هر گره که به دستم کور شد و مقصر تو را دانستم؛

مرا ببخش ...