همکار محترم

 با توجه به فرصت اندک باقیمانده (دهم بهمن ماه) برای ارسال آثار به دبیرخانه بیستمین جشنواره مطبوعات ، خبرگزاری‏ ها و پایگاه‏ های اطلاع‏ رسانی ، لطفاً به سامانه جشنواره به نشانیwww.jashnvarehrasaneh.ir مراجعه فرمایید.

توجه نمایید که ارائه آثار صرفا از طریق وب سایت جشنواره مقدور می باشد .