کد ایجاد جعبه متن در وبلاگ
 


یک روش آسانتر برای ساختن جعبه متن در وبلاگ
برای ساخت یه جعبه ی متن فقط کافیه کد های زیر رو حفظ کنید:

 


از گوشه باکس بگیرید و بکشید بزرگ و کوچک میشود(تصویر زیر)