در این قسمت برای شما آموزش مدل سازی و ساخت یک کاسه با استفاده از نرم افزار 3ds max را در نظر گرفته ایم.برای ساخت کاسه مورد نظر، ما از ابزار lathe بهره می گیریم. این ابزار مدل دوبعدی را بر اساس محوری که ما مشخص می کنیم با درجه ای که باز هم ما مشخص می کنیم دوران می دهد و به یک مدل سه بعدی تبدیل می کند.

مراحل زیر را به همراه ما دنبال کنید.

1- ریست نرم افزار
2- رسم نیمه ی کاسه به استفاده از ابزار line - در شکل رویرو مراحل را می بینید.

تصویر

3- انتخاب ابزار lathe از منوی modifiers و تنظیم پارامترها بر اساس شکل زیر.4- در این مرحله برای حجم دادن و ضخیم کردن کاسه، از یک ابزار دوست داشتنی به نام Shell بهره می گیریم. این ابزار را نیز می توانید در منوی modifiers پیدا کنید. در شکل زیر تنضیمات این ابزار را می بینید.

تصویر

حالا مدل ما آماده است. متریال مورد نظرتان را به آن نسبت دهید و رندر کنید.                    با تشکر