سلام آقای اصغری شما تو کار ترجمه قالب هم هستید؟

سلام/خیلی وقته این کارو انجام میدم/ترجمه انواع قالب از هر سرویسی به هر سرویس دیگری با اجازه از طراحش مانعی نداره اما هزینه ترجمه قالب از طراحی قالب صفر بیشتر میشه چون دنگ و فنگ زیادی داره