برای نمایش دادن آخرین مطالب دسته ای خاص خارج از وردپرس باید از کد زیر استفاده کرد :

ابتدا یک فایل بسازید و آن را در شاخه اصلی جایی که وردپرس را نصب کرده اید ذخیره کنید
مثلا
ospeyman.php

نمایش لینکها :


while ($archive_query->have_posts()) : $archive_query->the_post(); ?>
<br>” rel=”bookmark” title=”لینک ثابت به ”>
< ?php endwhile; ?>
در کد بالا در این قسمت :
(’showposts=50&cat=6′)
می توانید مشخص کنید که چه تعدادی لینک نمایش داده شود و لینکها از کدام دسته خوانده شود .
اگر نمیخواهید دسته ای را مشخص کنید
cat
را حذف کنید.
اما قبل از تمام کدهای بالا در همان فایل برای اینکه کد های وردپرس خوانده شود باید این کد قرار بگیرد :
define(’WP_USE_THEMES’, false);
require(’./wp-blog-header.php’);
?>
در این کد در صورتی که بخواهید از قالب پیش فرض استفاده کنید باید به جای false از true استفاده کنید .
همچنین بسته به موقعیتی که این فایل را قرار می دهید حواستان به نقطه و بک اسلش قبل از wp-blog-header.php
باشد