دو ويندوز روي رايانه داريم چگونه مي توانيم يكي از آنها را حذف كنيم

براي اين كار بايد ابتدا نام ويندوز را از فهرست انتخاب سيستم عامل ها در ابتداي بوت شدن سيستم حذف كنيم :

روي My Computer كليك راست نموده و properties را انتخاب كنيد . سپس در قسمت Advanced و در زير startup and recovery  روي settings كليك كنيد . در پنجره اي كه باز ميشود علامت كنارof operating sestems Time to display list را برداريد .

البته پيش از اين كار مطمئن شويد كه سيستم مورد نظر شما در قسمت Default operating sestem   انتخاب شده است . به اين ترتيب فهرست انتخاب سيستم عامل در ابتداي بوت شدن سيستم نشان داده نمي شود پس از اين كار مي توانيد درايوي را كه در آن ويندوز را مي خواهيد حذف كنيد ، فرمت كنيد تا فايل هاي ويندوز مورد نظر هم حذف شود .